En fot inn i arbeidslivet

En fot inn i arbeidslivet

En mentor skal gi råd, dele erfaringer og bidra med å skape nye muligheter innenfor karriere, som kan bidra med å styrke din profesjonelle identitet. I dette innlegget skal jeg skrive om viktigheten av å ha et godt nettverk, en relevant mentor og hvordan du kan skaffe deg dette. Jeg skal ta utgangspunkt i First Round, som er et gratis nettverkskurs hvor du går gjennom åtte moduler som viser deg hvordan du kan utvikle ditt profesjonelle nettverk, og viktigst av alt hvordan skaffe deg en mentor. Ønsker du et større nettverk og kanskje en mentor som kan bidra til å nå dine profesjonelle mål, anbefaler jeg på det sterkeste å gjennomføre kurset. Kurset laget av Paul Pesek finner du HER.

First Round

Det kan for mange være vanskelig å vite hvor en skal begynne når en vil sette i gang sin profesjonelle karriere. En ting er sikkert og det er at det aldri har vært negativt og ha kjennskap til mange folk, både utenfor og innenfor bransjer som interesser deg. Kurset bruker LinkedIn som eksempel gjentatte ganger i løpet av modulene. Dette er en plattform som er ypperlig for å skape nettverk og knytte nye kontakter med folk innenfor næringslivet eller personer du synes er spennende å følge med på. Det er en plattform som utlyser stillinger, men også som kan vise sin interesse ovenfor deg. Bygger du opp en profesjonell profil med din kompetanse, erfaringer, ferdigheter og anerkjennelser er det kanskje via LinkedIn du får din neste jobb.

Kurset inneholder åtte ulike moduler som tar for seg ulike tips og verktøy som er nyttig for å utvide et nettverk og skaffe seg en mentor.

 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finne mentor via LinkedIn
 3. Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn
 4. Koordinering
 5. Koordinering av samtalen
 6. Historiefortelling
 7. Research og Spørsmål
 8. Bygge langvarige og gode relasjoner

Skjermdump fra First Round
 1. Din profesjonelle identitet

Den første modulen handler om hvem du er som student og hvem du er som nykommen profesjonell. Det legges vekt på at en ikke er ferdig utlært når en er ferdig å studere og at det tar tid før en er trygg i en ny jobb/stilling. Ved å skape et nettverk og få hjelp fra en mentor kan du få et større innblikk i hvordan en arbeidsdag for vedkommende ser ut og få lærdom og tips på veien. LinkedIn kan være perfekt til å finne noen som har studert eller jobbet med noe som er tilnærmet det du selv studerer eller vil jobbe som i fremtiden. Kanskje du også kjenner noen allerede, som du kan spørre. Pesek nevner fem kvaliteter som han mener er viktig å ta med seg når en skal søke hjelp fra andre profesjonelle, disse kvalitetene skal redusere fallgruver i nettverksbyggingen og jakten etter en mentor:

 1. Empati: Eleven må se veilederens synspunkter og perspektiv
 2. Nysgjerrighet: Tydeliggjør at du er nysgjerrig og vis engasjement for deres råd, erfaringer og profesjonelle reise.
 3. Takknemlighet: Da mentoren bruker sin tid på deg er det viktig at du viser takknemlighet ovenfor vedkommende
 4. Relevanse: Snakk med mentoren din om hvorfor h*n er relevant og hvorfor denne samtalen er nyttig for deg og veien din videre.
 5. Respekt: Behandl vedkommende slik du ville behandlet noen om det var du som var mentor for noen andre.

2. Hvordan finne en mentor via LinkedIn

Som jeg har nevnt tidligere er LinkedIn den perfekte plattformen for å bygge nettverk. I denne modulen tar kurset for seg fire forskjellige metoder for hvordan du kan knytte nye kontakter, som student eller ung profesjonell. En av egenskapene til LinkedIn gjør det mulig å kategorisere søket utifra ulike bransjer, da kan du enklere finne personer som deler noen av de samme interessene som deg selv.

 • Perfect overlap: dette er noen du kan identifisere deg med. For eksempel en student som tar samme studieretning som deg selv.
 • Great overlap: nokså likt som perfect overlap. Dette er en person på samme høyskole eller universitet som deg selv eller en som tar samme utdanning som deg.
 • Similarites: Dette kan være personer som har lignende utdanning som deg, men fra en annen høyskole/universitet. Det kan også være personer som du identifiserer deg med, som jobber i en bransje som du interesserer deg i.
 • Someone interesting: Dette er en person som vekker din interesse, en person som du synes er interessant.

3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn?

For mange kan det være nytt og skummelt å knytte kontakt med folk som en ikke kjenner og det kan derfor være nyttig å ha noen punkter å følge. Når en skal ta kontakt med en profesjonell er interesse og engasjement to viktige nøkkelfaktorer for at ting skal klaffe. Når du har funnet en person du vil knytte kontakt med, må du bestemme deg for hvor du skal ta kontakt og hvordan du vil fremstå. LinkedIn blir sett på som en rask, enkel og mindre formell måte å sende melding på, i motsetning til mail som fremstår som mer formelt. Meldingen på LinkedIn skal derfor være informativ, kort og konkret. Hvorfor skal personen du vil knytte kontakt med velge akkurat deg? Kurset legger derfor frem tre spørsmål du kan svare på når du vil sende en melding til en profesjonell på LinkedIn.

WHO- hvem er du?

WHY- hvorfor tar du kontakt med vedkommende

WHAT- hva lurer du på eller ønsker du å få ut av samtalen?

Bilde hentet fra Pexels

4. Koordinering

Denne modulen går ut på hvordan en skal koordinere en samtale. Det er viktig at du tar hensyn til personen og forutser at vedkommende muligens har full timeplan. Du vil derfor gjøre det enklest mulig for vedkommende å hjelpe deg, ved at du foreslår dato, tid og sted. Gjør det enkelt for hverandre å få kontakt via en bestemt kanal. Vær derfor konkret, engasjert og nysgjerrig.

5. Koordinering av samtale

Tidligere i innlegget ble det nevnt 5 egenskaper som var nyttig når en skal søke hjelp fra profesjonelle. Disse kvalitetene kan vi også ta med oss under navigasjon av en samtale for å skape en god opplevelse for begge parter. Denne modulen gir deg en introduksjon til hvordan du kan starte, lede og avslutte en samtale og ved hjelp av de fem kvalitetene få frem hvem du er. Videre i samtalen er det viktig at du er fokusert, villig til å lytte og engasjert i det den profesjonelle snakker om.

6. Profesjonell historiefortelling

Denne modulen går ut på hvordan du skal fremstå og utarbeide en egen historiefortelling i din profesjonelle historie. Du skal med andre ord ikke fortelle om livet ditt og opp og nedturer, men fokusere på informasjon som studieidentitet. Hvem er du i skole- og arbeidssammenheng. Du skal fremme hvem du er og hvem du ønsker å være videre i karrieren din, hva dine egenskaper og målet ditt med å snakke med vedkommende, altså en mentor.

Gratis arkivbilde med administrerende direktør, afrikansk-amerikansk, ansatt
Bilde henter fra Pexels

7. Research og spørsmål

Før du skal ta kontakt med en kommende mentor er det viktig at du er godt forberedt. Gjør litt research på bedriften og se om det er temaer som vekker nysgjerrighet og gjør eventuelt klar noen spørsmål. Plukk ut spørsmål som du tenker er relevant å stille den profesjonelle. Gjør du litt research i forkant vil samtalen flyte bedre. Kurset nevner tre ulike spørsmålkategorier som kan være nyttig å ta med seg:

The main question: Still spørsmål om mentorens historie og de valgene vedkommende har tatt på veien i sin karriere.

The second question: går ut på arbeidsoppgavene den profesjonelle gjør idag og hvilke oppgaver som blir utført i bedriften, hvilke konkurrenter de har og utfordringer de står ovenfor.

The third question: her kan du spørre om tips og råd fra mentoren. Her kan en tilegne seg ny informasjon om muligheter bransjen har å tilby eller andre personer det kan være lurt å kontakte.

8. Bygge langvarige og gode relasjoner

Den åttende og siste modulen i kurset handler om å bygge en relasjon med h*n som har satt av tiden sin og hjulpet deg. Det første steget du kan gjøre etter en samtale er å sende en melding til vedkommende. Her bør du takke og vise ydmykhet ovenfor tiden personen brukte på deg. Det vil også være betydelig å gi en liten oppdatering. Dette kan være med på å gi mentoren en grunn for å ta kontakt med deg igjen. Ved å skape en slik relasjon kan det hjelpe deg videre i arbeidslivet. Du har nå en ny kontakt som har en fot innenfor en bransje du ønsker profesjonell karriere i.

Her fikk du en liten innføring på hva kurset inneholder og jeg anbefaler absolutt å gjennomføre kurset HER. Ønsker du å knytte kontakter og komme i gang med din profesjonelle karriere er dette en god start. Knytt kontakter og skap nye referanser for deg selv. Etter å ha gjennomført dette kurset fikk jeg et større innblikk i betydeligheten av å ha en mentor, som kan gi meg råd og veiledning for veien videre inn arbeidslivet. Som student med lite erfaring relatert til studieretningen min, synes jeg det kan være vanskelig og fjernt å vite hvordan jeg skal komme i gang med en studierelatert jobb. Dette kurset ga en indikasjon på hvordan en kan komme i gang for å få flere referanser, og forhåpentligvis en fot inn i arbeidslivet.

-Ada Kristine Vatne

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *