OKR- for en gruppe under eksamen

OKR- for en gruppe under eksamen

Vi har nå kommet over i den tredje delen av kurset Digital markedsføring og tema i denne delen er E-varehandel med foreleser Karl Philip Lund. Vi skal blant annet lage en nettside for et valgfritt produkt eller tjeneste, fremme en god lanseringsplan og blogge om relevante temaer, som vi også har gjort tidligere i kurset. I dette innlegget skal jeg skrive om styringssettet OKR, som vi så vidt har kommet inn på i de første forelesningene.

Hva er OKR?

Styringssettet OKR er et effektivt verktøy som står for Objective, Key Results. Verktøyet er basert på samarbeid og kommunikasjon som skal hjelpe organisasjoner til å fokusere på oppgaver, milepæler og overvåke hovedmålet sitt kvartalsvis. OKR prosessen benyttes for å sette høye målsikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Verktøyet skal hjelpe en bedrift, et team eller medarbeidere til å gjøre om strategi til målbare resultater.

En kan stille seg selv to grunnleggende spørsmål når en skal benytte OKR:

 • Hva ønsker du å oppnå? (Objective/Ambisjon)
 • Hvordan har du tenkt å komme dit? (Key results/Konkrete mål)

Objective er retningen og Key results er hvordan du skal nå målet ditt.

Bilde hentet fra Sachinrekhi.com

Fire fordeler med å implementere OKR

Foreleser Karl Philip Lund beskriver 4 fordeler ved bruken av OKR i artikkelen «OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021»

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Gratis arkivbilde med arbeid, arbeidsplass, bærbar datamaskin
Bilde fra Pexels

Hvordan komme igang med OKR?

I eksamen i dette tema skal vi i gruppe lage en nettside, da kan det være til god nytte å bruke verktøyet for å organisere, fordele og sette mål gjennom eksamensperioden.Dersom en skal innføre OKR i en større bedrift anbefales det av ekspertene i første omgang å implementere verktøyet i mindre team hvor det er høy grad av tillit. I vårt tilfelle er vi fire stykker som skal løse en eksamensoppgave sammen, her kreves det spesiell høy tillit til hverandre. Vi må snakke sammen om krav og forventninger til oppgaven, resultatet og kommende karakter

Når vi skal i gang med OKR må vi starte med å se forelesninger, lese oss opp på hva verktøyet innebærer og hvordan vi skal bruke det i praksis, og generelt tilegne oss kunnskap om styringssettet. Som gruppe må vi bli enige om hvordan vi skal føre OKR, oppgaver, ukentlig rapporter, milepæler og resultat må stå klart og tydelig. Det vil også være vesentlig å avtale et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet. På slutten av perioden, før vi skal levere må vi presentere arbeidet vårt for hverandre.

Før en skal utarbeide Key results må en første sette Objective. Etter en har satt en ambisjon bør en skrive ned 3 key results som skal være konkrete, målbare og tidsbestemte. Key results bør også beskrive resultater og være lett å svare på. Under eksamensperioden bør vi ha flere Objectives og representere de 3-5 viktigste initiativene. Her er et eksempel på en OKR for oss:

O- Gruppa skal ha en fullstendig nettside innen 12 mai 2021.

Kr 1: Få inn alle produktene vi ønsker (2/10)

Kr2: Salg for over 10 000 første ukene (6/10)

Kr 3: Nettsiden skal ha minst én presseomtale (8/10)

Jeg vil si at dette er et verktøy som jeg gleder meg til å lære mer om og benytte med gruppa, men også senere i arbeidslivet. Det vil bli spennende og gøy å se om vi får til å bruke verktøyet i liten eller stor grad. Jeg tror vi må ha mer kommunikasjon en hva en kanskje blir enig om i startfasen. Og jeg mener at det for oss ikke holder å ha diskusjonsmøte halvveis, men må heller ha dialog hele veien.

https://www.sachinrekhi.com/a-leaders-guide-to-implementing-okrs

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/salg-analyser-tastatur-rapport-669610/

One thought on “OKR- for en gruppe under eksamen

 1. Hei Ada!

  Dette var et fint innlegg om OKR! Du har en fin struktur, og du kildehenviser godt – bra jobbet!
  Liker også at du la til en personlig twist ved å dele deg og din gruppes OKR for lansering av nettbutikk. Lykke til! 😀

  Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *