H&M og FN´s bærekraftsmål

H&M og FN´s bærekraftsmål

I mitt forrige innlegg skrev jeg litt om hvordan Hennes & Mauritz integrerer bærekraft i virksomheten idag og stilte spørsmål ved om de er så bærekraftig som de utgir seg for å være. I dette innlegget skal vi gå mer inn på hva bærekraft er, noen av de forskjellige bærekraftsmålene og det målet jeg tenker er mest relevant for virksomheten.

Det er ikke til å skyve under en stol at det må innføres en rekke endringer i samfunnet for å løse klimakrisen vi står ovenfor. Hvis ikke det blir gjort noe med klimaendringene kan konsekvensene bli fatale. Overforbruket vårt fører til at bransjer må produsere mer enn noen gang, noe som er med på å slite på kloden vår. Mange tror de bidrar og tenker kanskje på bærekraft som å bruke handlenett istedenfor plastpose eller kjøpe økologiske grønnsaker, men det er så mye mer enn dette. FN har utarbeidet en felles arbeidsplan for hele verden som inneholder mål for å bedre problemene bærekraften står ovenfor idag. Denne arbeidsplanen er laget for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraft handler altså om alt fra menneskets helse, fred, industri, mindre ulikhet, anstendig arbeid o.l. FN´s 17 bærekraftsmål og delmål finner du HER.

Bilde hentet fra FN

En av verstingene når det kommer til menneskenes forbruk er handel av klær, sko og andre tekstiler. Denne industrien utgjør så mye som 8 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser, som tilsier at klesproduksjonen gir større utslipp enn fly og skip til sammen (nettavisen 2019). Klesgiganten Hennes & Mauritz er en av kleskjedene som produserer varer til de fleste delene av verden, dette bringer med seg et enormt ansvar om å følge retningslinjer og iverksette tiltak med hensyn til miljø og bærekraft. Av de 17 målene vist ovenfor ser jeg på bærekraftsmål 8 og 12 som de mest relevante for virksomheten.

Bærekraftsmål 8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. H&M har fått mye negativ omtale når det kommer til dårlige arbeidsforhold og arbeidsvilkår. Delmål 8.8 handler om å beskytte arbeidsrettigheter å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Dette er omtaler som H&M må ta på alvor og iverksette tiltak for å sikre gode og trygge arbeidsforhold, sørge for at arbeiderne får en rettferdig lønn og følge etisk riktig holdninger. Etter de dårlig opplysningene kom frem til omverdenen har virksomheten blitt flinkere til å informere om hvor og hvem som har produsert varene. Men i følge forbrukerrådet viser det seg at det fortsatt er informasjon som ikke deles og den informasjonen de deler ikke stemmer overens med hva de selv påstår.

12- Ansvarlig forbruk og produksjon går ut på å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Som nevnt tidligere utgjør industrien så mye som 8 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser og det er ingen tvil om at overforbruket av ressurser skaper ødeleggelser for jorda. Under bærekraftsmål 12 er delmål 12.2 vesentlig for H&M da dette handler om å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. H&M må følge bærekraftsmålet for å endre sin produksjon for å redusere avfallsmengdene. Dette kan gjøres gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. H&M har satt i gang noen tiltak allerede hvor blant annet et klesinnsamlingsprogram er satt til verks. Forbrukere leverer inn gamle tekstiler, som sendes videre til nærmeste resirkuleringsanlegg, her blir plaggene sortert for hånd i tre kategorier: bruktklær, gjenbruk og resirkuler. H&M kan også bli flinkere til å bruke bærekraftige materialer i større deler av produksjonen. Så langt har de laget merket «Conscious», som er en egen kolleksjon laget av med bærekraftige materialer. Både etikk og miljø har vært førsteprioritet under produksjonen som blant annet er laget av gjenvunnet fiskegarn, økologiske stoffer og resirkulerte elementer.

Det er viktig at Hennes & Mauritz tar bærekraftsmålene på alvor for å henge med i tiden. Dagens- og fremtidig ungdom har betydelig større fokus på å velge bærekraftig. Derfor vil det være avgjørende for H&M vise at de tar bevisste valgt rundt bærekraft og miljø.

Kilder

https://www.nettavisen.no/okonomi/fn-rapport-klesindustrien-storre-klimaversting-enn-fly-og-skip/s/12-95-3423675410

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *