Din egen verden skapt av algoritmer

Din egen verden skapt av algoritmer

Hver dag søker vi etter nye betydninger, produkter eller spørsmål på det store internettet og vi får stadig ny lærerik informasjon. Visste du at du og vennen din kan søke på akkurat det samme, men få opp forskjellig innhold? Dette skjer fordi hva som er relevant for deg nødvendigvis ikke er like relevant for vennen din. Hva som er relevant for hver enkelt av oss, defineres gjerne ut fra vår tidligere søkehistorikk eller våre tidligere innlegg i de sosiale mediene.  Det er algoritmene som fanger opp dette og tilpasser innholdet etter dine tidligere handlinger og interesser. I dette innlegget skal jeg snakke mer om hva «filterbobler og ekkokammre» er, hvordan de oppstår og hva konsekvensene kan være for sammfunsutviklingen.

Hva er filterbobler?

Forfatter og aktivist Eli Pariser introduserte begrepet «filterboble» i boken The Filter Bubble i 2011. En filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Slike filterbobler er et resultat av anbefalingsalgoritmer som tilpasser seg til personens tidligere søk og med det skreddersyr søkeresultater som vil vekke interesse hos søkeren. Hensikten med algoritmer er altså å få frem de mest relevante søkeresultatene og visningene for brukeren. Dette klarer de ved å analysere de digitale sporene vi etterlater oss på forskjellige digitale plattformer. Siden disse algoritmene fanger opp våre egne interesser, resulterer det automatisk i at vi blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med oppfatningene våre. Vi blir altså skjermet fra informasjon som ikke stemmer overens med våre interesser. Og det blir derfor ensrettig og stagnasjon for mange av oss. Spesielt når der kommer til synspunkter på forskjellig tema.

Bilde fra Pexels

Trump og hans filterboble

I det politiske bilde florer det av både ekkokamre og filterbobler. Nettopp fordi mennesker med like meninger, holdninger og verdier oppsøker hverandre når det kommer til politikk. Trump er et godt eksempel på hvordan fenomenene brukes i politikken. På hans Twitter profil, som forøvrig er stengt ned, delte han artikler, meninger og politiske syn til følgerne sine. I artikkelen Trump, Twitter and his filter bubble skrevet av Julian Joyce, legges det frem hvordan Trump lagde sin egne filterboble. Han bygde sin egen filterboble bevisst ved å kun være i dialog med de som var enige med han selv. Dette illustreres klart og tydelig da Trump valgte å kun følge 45 personer fra brukeren sin. Dette er personer hvor alle er hans tilhengere eller enig med det han deler på sin profil.

Donald Trump's Twitter page
Bilde fra BBC

Hva er et ekkokammer?

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe. Og det kan fort bli lite plass for motstridende synspunkt på tematikk og innhold som blir repetert i gruppen.

En facebookgruppe bestående av Liverpool supportere er et eksempel på et ekkokammer. Der vil det sannsynligvis bare være folk som heier på Liverpool og vil derfor være filtrert fra annen informasjon. I dette tilfelle negative holdninger til laget eller supporterne. Vi kan på mange måter si at et ekkokammer består av likesinnede mennesker som deler samme perspektiver og holdninger. Gjennom både filterbobler og ekkokammer er det lett for å ubevisst utestenge andre synspunkter eller forsterke sine nåværende.

Gratis arkivbilde med bønner, feiring, festival
Bilde fra Pexels

Konsekvenser for samfunnsutviklingen

Ett av de store problemene med utviklingen av internett er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokammre, som kan være svært skadelig for samfunnet. Markedsførere har blitt eksperter på å skreddersy informasjon til akkurat deg. Og hva kommer til å skje med oss dersom alt skal filtreres og vi kun skal få se det vi har lyst til å se. Vi vil miste muligheten til å ta rasjonelle valg og se andre synspunkter.

Det er både positive og negative sider med filterboblene og ekkokamerne. Samtidig som vi synes det er veldig deilig å ikke få opp irrelevant reklame og kun forholde oss til mennesker som har like synspunkter som oss selv, trenger vi mennesker også å få nye impulser og holdninger til det som foregår i samfunnet. Med godene kommer vi ikke foruten de negative sidene. De to fenomenene kan ha svært negativ innflytelse på oss ved at de hindrer oss i å se andre muligheter og/eller synspunkter. For vi får bare den informasjonen som algoritmene tenker vil passe for oss, og hvordan skal vi da få tilgang til annen informasjon?

 Oppsummering

Det kommer både negative og positive sider ved de to fenomenene. De gir oss den informasjonen og reklamen vi selv tenker er relevant. Og vi slipper å lese alt mellom himmel og jord før vi finner det vi tenker er nyttig. Men de gjør det vanskelig å forlate «boblen» når vi ikke eksponeres for annen, ukjent og kanskje viktig informasjon. Personlig skulle jeg ønske jeg ikke ble eksponert fra ting som de mener er irrelevant for meg. Nettopp fordi jeg ønsker å få med meg andre perspektiver, meninger og opplysninger på saker.

Kilder

3 kommentarer til «Din egen verden skapt av algoritmer»

  1. Hei Ada!

    Supert innlegg 🙂 Her har du vist at du har forstått hvordan filterbobler og ekkokamre fungerer. Du trekker inn relevante samfunnseksempler og forklarer på en lettfattelig måte. Du har dessuten skrevet rikelig med tekst og har kontroll på tekststruktur. Kjempe bra!

    Fortsett med det gode arbeidet 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *